Регионално управление на образованието - Видин

Международен ден на толерантността в ОУ “Иван Вазов”, Видин

По инициатива на Ученическия съвет на 16.11.2023 г. в ОУ “Иван Вазов” беше отбелязан Международния ден на толерантността. Чрез презентация, беседа и интерактивни игри членовете на УС показаха на учениците от начален етап защо трябва да са толерантни. 

На събитието присъстваха учители и родители, както и репортери от местни медии, които го отразиха.

https://sites.google.com/d/1X6bc9qL73alzLwT37Y4KKwSC2OvRqudA/p/10iXWZhLp9pA8iy5j3LRe8f6Joc_aPPr5/edit

Сайт на училището – Новини ноември

ТВВ – Новини

https://bnr.bg/vidin/post/101908932/vav-vidinskoto-uchilishte-ivan-vazov-otbelazaha-dena-na-tolerantostta

БНР – Радио Видин – “Цветовете на деня”