Регионално управление на образованието - Видин

XII Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов”, гр. София

В периода от 1 до З декември 2023 г. в Национален STEM център (намиращ се на адрес: гр. София, жк. Изток, бул. ”Драган Цанков” 21 А, вход от ул. ”Д. Дебелянов” № 7) ще се проведе Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов’ .

Организатори на турнира са МОН, РУО — София-град и 122. ОУ „Николай Лилиев”, гр. София. Регламента на турнира и регистрационната форма за проектите може да намерите на сайта на турнира https://ntit.npmg.org/. Моля, изписвайте имената на участниците, ръководителите и пълното наименование на училището коректно, тъй като от формуляра ще се вземат данните за грамотите. Регистрацията ще бъде отворена до 23:30 часа на 28.11.2023 г. След тази дата няма да се приемат регистрации!

За представяне на проектите учениците следва задължително да носят проекта си на преносима вьншна намет (флаш-памет) или да си носят собствен лаптоп, от който да го представят.

Съгласно регламента на място в Националния STEM център, за всеки проект се предава (на хартиен носител) папка, която съдържа: надписани CD/DVD или флаш памет с окончателна версия на проекта; документация в рамките на пет листа А4 и рекламна диплянка (Приложение № 1); декларация, че проектьт е разработен с лицензиран или свободно разпространяван софтуер и при спазване на изискванията на Закона за авторското право и сродните му права (Приложение № 4) и копие от декларацията за информираност и съгласие (Приложение № 2 и Приложение № З от регламента на турнира).

Отчитайки значимостта на турнира, моля да осигурите участието на съответния експерт от ръководеното от Вас РУО.

Участниците, ръководителите и експертите сами резервират места в предпочитан хотел! Командировъчните разходи (пътни, дневни и квартирни) на учениците, ръководителите и експертите са за сметка на училището, съответното РУО, общината, спонсори и други.

За допълнителна информация: Нели Георгиева старши експерт по информатика и информационни технологии, РУО София-град, тел.: 0886004695 и електронна поща

n.georgieva@edusofla.bg