Регионално управление на образованието - Видин

Покана за седмото издание на форума “Изследователски подходи в обучението по български език и литература”

Уважаеми колеги,

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките Ви кани на седмото издание на форума „Изследователски подходи в обучението по български език“, което ще се проведе на 1 ноември 2023 г. в зала „Акад. Ал. Теодоров-Балан“ Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ в гр. София, бул. „Шипченски проход“, 52, бл. 17.

Форумът дава възможност на учени, университетски преподаватели, учители и експерти по български език да се срещнат и да обменят опит в изследването и обучението по български език. Целта на форума е да се представят теоретични знания и практически умения, свързани със съвременните изследователски подходи и възможностите за тяхното използване в обучението по български език чрез създаването на интерактивни задачи за колективна и самостоятелна работа.

Желаещите могат да участват в дискусиите или да споделят своя опит в кратко съобщение или презентация в рамките на 10 – 15 минути.

Регистрацията  за  участие  във  форума  и  предложението  за  доклад или съобщение се извършват по електронен път до 17 октомври 2023 г. на следните адреси:  гл. ас. Кристиана Симеонова, председател на Организационния комитет);  georgieva1970@abv.bg (г-жа Албена Георгиева, помощник-директор нa Института за български език).

Разходите за форума – такса правоучастие и кафе паузи, се поемат от организатора. Други разходи – включително транспорт, нощувки или дневни, са за сметка на участника.

Присъствалите ще получат сертификат за участие във форума „Изследователски подходи в обучението по български език“. Желаещите да продължат с осем часа дистанционна подготовка, като изпратят в рамките на един месец самостоятелна разработка, ще получат сертификат за квалификационен курс „Изследователски подходи в обучението по български език“ и  съответния кредит.

За допълнителна информация можете да се обръщате към г-жа Албена Георгиева (помощник-директор нa Института за български език) на тел. 02 872 23 02, 02 979 29 40, 0879 00 91 78 или на посочените по-горе имейли.

Директор на ИБЕ: проф. д-р Лучия Антонова