Регионално управление на образованието - Видин

Организиране изпълнението на дейностите по Национална програма „Обучение за ИТ умeния и кариера” за   учебната 2023/2024 г.

Подробна информация за НП „Обучение за ИТ умения и кариера” може бъде намерена на интернет страницата на МОН на следния е-адрес: https://mon.bg/bg/101254

Програмата предлага формат за обучение на ученици от цялата страна за придобиване на професионална квалификация по специалността „Приложно програмиране” от професията „Приложен програмист” от професионалното направление  „Компютърни науки“ от СППОО.

Обучението по програмата е предназначено за ученици в средни училища, профилирани гимназии и професионални гимназии, които не се обучават по професия от професионалното направление „Компютърни науки“ от СППОО.

В обучението могат да се включат и ученици в XII клас, които се обучават по специалността „Програмно осигуряване” от професията „Програмист” с придобиване на II степен на професионална квалификация и да надградят професионалната си квалификация, като придобият III степен по специалността „Приложно програмиране” от професията „Приложен програмист”.

Обучението на учениците по програмата се организира присъствено, от разстояние в електронна среда (ОРЕС), в смесена форма – присъствено и ОРЕС в свободното време на учениците – през седмицата, в събота и неделя и/или през ваканциите и за учениците от област Видин се подпомага от Център Правец – към Професионалната гимназия по компютърни технологии и системи, град Правец и Техническия университет, София

Информация за обучението по  НП „Обучение за ИТ умения и кариера” може бъде намерена на специално разработената платформа на следния е-адрес: https://it-kariera.mon.bg//e-learning/

Срокът за кандидатстване за включване в обучението по НП „Обучение за ИТ умения и кариера”  е до 09.10.2023 г., 23:59 часа чрез попълване на онлайн регистрационния формуляр за набиране на кандидати на адрес:

https://it-kariera.mon.bg/e-learning  или https://forms.gle/PxYZmLZmKwv92ni37

Входящият тест за учениците от X клас  за прием в обучението по НП „Обучение за ИТ умения и кариера”ще се проведе в онлайн платформата чрез линк, който кандидатът ще получи на е-поща, с която се е регистрирал за участие на следните дати:

  • 15.10.2023 г. от 10:00 до 16:00 часа;
  • 22.10.2023 г. от 10:00 до 16:00 часа (резервната дата).