Регионално управление на образованието - Видин

Свободни места за трето класиране

Срока за подаване на заявления за трето класиране е 26.07. и 27.07.2023 год.