Регионално управление на образованието - Видин

Ред и условия за запознаване на учениците с индивидуалните им резултати от националното външно оценяване

Съгласно Заповед на началника на Регионално управление на образованието-Видин , учениците от VII клас в присъствието на родител или настойник могат да се запознаят с проверената си изпитна работа от НВО по български език и литература, по математика и по чужд език – английски език в присъствието на член на регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи от 29.06.2023 г. до 03.07.2023 г. /включително/ от 09:30 часа до 12:30 часа и от 14:30 часа до 17:30 часа в ППМГ „Екзарх Антим I“, гр. Видин.

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по български език и литература, по математика и по чужд език – английски език става в присъствието на член на РКПОИР чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:

· ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;

· сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;

· не се допуска разглеждане на други изпитни работи.