Регионално управление на образованието - Видин

Отбелязване на 29 юни – Ден на безопасността по пътищата

На 29.06.2022 г., ДГ „Зорница“, гр. Видин отбеляза Деня на безопасността по пътищата с открита педагогическа практика по БДП, със съдействието на сектор „Пътна полиция“. Инспектор Асен Кожухаров представи пред децата от предучилищна възраст пътните знаци и тяхното предназначение, светлините на светофара и правила при пресичане на обозначените места, светлоотразителните жилетки и защо трябва да се носят.

Децата представиха пред гостите изложба от рисунки, стихчета и песни, свързани с темата.

Практиката продължи с учебна разходка – пресичане на пътя на пешеходни пътеки и кръстовища със светофари на улица „Цар Симеон Велики“ и улица „Широка“.