Регионално управление на образованието - Видин

Ред и условия за запознаване на учениците от X клас с индивидуалните им резултати от националното външно оценяване, учебна 2021/2022 година.

УВАЖАЕМИ УЧEНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

В периода от 29.06.2022 г. до 30.06.2022 г., включително, учениците от X клас имат възможност да се запознаят с оценените писмени работи от НВО по БЕЛ, математика, чужд език и ИТИДК, в електронна среда.

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по български език и литература, по математика и по чужд език – английски език и руски език ще се извърши в периода от 29.06.2022 г. до 30.06.2022 г. /включително/ от 09:30 часа до 12:30 часа и от 14:30 часа до 17:30 часа в ОУ „Иван Вазов“, гр. Видин.

Запознаването с оценената индивидуална работа от НВО по ИТИДК се извършва в ППМГ „Екзарх Антим I“, гр. Видин в периода от 29.06.2022 г. до 30.06.2022 г. /включително/ от 09:30 часа до 12:30 часа и от 14:30 часа до 17:30 часа.

Процедурата по запознаване с оценената индивидуална работа на ученика е следната:

  • ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;
  • сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;
  • не се допуска разглеждане на други изпитни работи.