Регионално управление на образованието - Видин

Форум – иновативни училища

На 23.06.2022 г., в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Видин се проведе Форум за споделяне на успешни иновации за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип, за създаване на учебни ресурси и учебно съдържание, за прилагане на междупредметни връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на ОРЕС.

За учебната 2021/2022 година в област Видин има девет иновативни училища,  седем от които работят по НП „Иновации в действие“.

Форума откри г-н Ангел Донкин – и.д. началник на РУО – Видин.

По време на форума иновативните училища от област Видин представиха своята иновация, своя положителен опит и високи образователни резултати пред директори, учители и ученици от областта.

 

 

Споделените добри практики може да откриете тук:

ОУ “Иван Вазов” гр. Видин

ОУ “Любен Каравелов” гр. Видин

ПГ “Асен Златаров” гр. Видин 

ГПЧЕ “Йордан Радичков” гр. Видин

СУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Брегово 

СУ “П. Р. Славейков” гр. Видин 

СУ “Св.св. Кирил и Методий” с. Ново село

СУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Видин

СУ “Цар Симеон Велики” гр. Видин