Регионално управление на образованието - Видин

Ред и условия за запознаване на учениците от IV клас с индивидуалните им резултати от националното външно оценяване

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО в IV клас по български език и литература и по математика да се извърши на 09.06.2022 г. и 10.06.2022 г. от 10:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа в РУО – Видин, пл. „Бдинци“ № 2А, ет. 12, стая № 10. 

Запознаването с оценената изпитна работа на ученика от НВО в IV клас по български език и литература и по математика става в присъствието на член на РКПОИР чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:

  • ученикът виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всяка задача; 
  • сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;
  • не се допуска разглеждане на други изпитни работи.