Регионално управление на образованието - Видин

Безплатни телефонни линии за оказване на психологическа подкрепа във връзка с военните действия в Украйна

Уважаеми дами и господа,

Продължава предоставянето на психологическа подкрепа на ученици, родители, педагогически и непедагогически специалисти от цялата страна във връзка с усложнената геополитическа ситуация, свързана с военните действия в Украйна. Дейността на безплатните телефонни линии ще продължи до края на учебната 2021/2022 г., като психологическа подкрепа ще се оказва и на деца, ученици и родители, бежанци от военните действия от Украйна.

Горещите телефонни линии за психологическа подкрепа са:

БУРГАС – 0893 631 573

ВАРНА – 0877 566 696

ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 0882 247 54

ПЛОВДИВ – 0800 16 793

СОФИЯ-ГРАД – 0877 183 133

СТАРА ЗАГОРА – 042/210-089

Линиите работят от понеделник до петък от 08.30 ч. до 16.30 ч.