Регионално управление на образованието - Видин

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В ОУ „ИВАН ВАЗОВ“ – ВИДИН

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ „Иван Вазов“ – Видин Учител – лектор по химия и опазване на околната среда – 198 часа 02.12.2021г. 094/600267  094/600287

повече тук ⇒⇒