Регионално управление на образованието - Видин

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В ОУ “Иван Вазов” – ВИДИН

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ “Иван Вазов” – Видин Учител ЦОУД в начален етап 02.12.2021г. 094/600267  094/600287

повече тук ⇒⇒