Регионално управление на образованието - Видин

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В ОУ „Любен Каравелов“ гр. Видин

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ „Любен Каравелов“ гр. Видин Учител в прогимназиален етап по английски език 05.11.2021г. 0886180469

повече тук ⇒⇒