Регионално управление на образованието - Видин

Национален конкурс „Да уловиш мига” Русе 2021

Конкурсът е насочен към творческите изяви на учениците от цялата страна на въраст от 7 до 18 години. Той е част от мероприятията, посветени на патронния празник на Основно училище „Отец Паисий“ — Русе — 21 ноември.

            Повече информация можете да откриете на следния линк:

https://sites.google.com/otetzpaisii.com/da-ulovish-miga-ruse-2021

Образец на декларация за информирано съгласие тук ⇒⇒⇒

Регламент на конкурса тук ⇒⇒⇒