Регионално управление на образованието - Видин

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В ОУ „Любен Каравелов” – Видин

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ „Любен Каравелов” – Видин Чистач/Хигиенист 30.09.2021г. 0886180469

повече тук ⇒⇒