Регионално управление на образованието - Видин

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В СУ “Христо Ботев” гр. Грамада

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ “Христо Ботев” гр. Грамада Учител в група ЦОУД в прогимназиален етап 29.09.2021г. 0884703430

повече тук ⇒⇒