Регионално управление на образованието - Видин

Организиране изпълнението на Дейностите по Модул 1 „Обучение за ИТ кариера” на Националната програма „Обучение за ИТ умения и кариера“ за учебната 2021/2022 година

С Решение № 257 от 25.03.2021 г. на Министерския съвет е одобрена Националната програма (НП) „Обучение за ИТ умения и кариера”. В изпълнение на дейностите по Модул 1 „Обучение за ИТ кариера” на програмата се осъществява обучение на ученици по професия „Приложен програмист” за пета поредна година.

Цел на програмата е да се стимулира успешната адаптация на учениците към пазара на труда чрез подпомагане на силно мотивирани ученици да направят осъзнат професионален избор, като придобият паралелно със средното си образование професионална квалификация по професия от направление „Компютърни науки“ и/или да продължат образованието си във висши училища в професионално направление „Информатика и компютърни науки”.

Всеки ученик от Х клас през учебната 2021/2022 година, който не се обучава в паралелка за придобиване на професионална квалификация по професия от професионално направление 481 „Компютърни науки”, професия „Програмист”, професия „Системен програмист” и професия „Приложен програмист”, може да кандидатства за включване в обучение по Модул 1 на НП „Обучение за ИТ умения и кариера”.

Моля да запознаете учениците от X клас в повереното Ви училище и техните родители за  възможността да участват в Националната програма през 2020/2021 учебна година. Моля при необходимост учителите по ИТ да съдействат на учениците за регистрацията им за участие в Националната програма.

Моля също така директорите на училищата, които имат интерес да сформират групи от желаещи да участват в програмата ученици, и да работят като изнесени центрове, да заявят този свой интерес на координатора на програмата, доц. Ивайло Старибратов от ПУ „Паисий Хилендарски”, it.kariera.program@gmail.com и на центъра за софтуерно обучение, определен за област Видин – Професионална гимназия по компютърни технологии и системи гр. Правец в партньорство с Технически университет, София.

В случай на невъзможност за сформиране на изнесени групи по места, посоченият център може да организира обучението на учениците с оглед на най-подходящия вариант за сформиране на група.

Моля да разпространите следната важна за кандидатстването по Модул 1 от НП информация:

 

Срок Дейност Къде да се регистрираш
До 10.10.2021 г. Регистрация https://it-kariera.mon.bg/e-learning/ или на https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegD-LOZZsUnNInYDCSSPz1-HfXuewBOWObpzKwGWtoB2KBjw/viewform
17.10.2021 г.,

10:00 часа

Входящ тест На e-mail-a от регистрацията се получава код за достъп до теста
24.10.2021 г., 10:00 часа Резервна дата за входящ тест На e-mail-a от регистрацията се получава код за достъп до теста
31.10.2021 г. Сформират се групите Ще получите информация на личните си ел. пощи
01.11.2021 г. Стартира обучението за новият випуск https://it-kariera.mon.bg/e-learning

 

Повече информация за Националната програма „Обучение за ИТ умения и кариера”, Модул 1, можете да получите на електронната страница на МОН на адрес: https://www.mon.bg/bg/100958