Регионално управление на образованието - Видин

Конференция за бъдещето на Европа

Основната цел на инициативата „Конференция за бъдещето на Европа” е осигуряване на публично пространство, в което се дава възможност на европейските граждани да обсъдят предизвикателствата и приоритетите на Европа и да изразят своето мнение, включително да се насърчи гражданската активност на децата и младите хора.

Инициативата ще бъде активна до пролетта на 2022 година.

Европейските граждани могат да участват в конференцията за бъдещето на Европа по следните начини:

  1. Многоезична цифрова платформа, на която гражданите ще могат да споделят идеи и да внасят предложения онлайн;
  2. Децентрализирани събития — присъствени, хибридни или онлайн събития, организирани от отделни личности или различни организации;
  3. Панел на европейските граждани, където ще се обсъждат различни теми, свързани с предложенията на гражданите в цифровата платформа

Дбпълнителна информация да горепосочената инициатива е . налична на официалната страница: https://futureu.europa.eu/paged/about?locale=bg.

Указания за национални граждански панели в контекста на Конференцията за бъдещето на Европа

Още информация тук и тук