Регионално управление на образованието - Видин

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В ППМГ “Екзарх Антим I” – Видин

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ППМГ “Екзарх Антим I” – Видин Учител по английски език в прогимназиален и гимназиален етап – 1 място 17.09.2021г.

повече тук ⇒⇒