Регионално управление на образованието - Видин

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В ОУ „Васил Евст. Априлов” – Рабиша

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ „Васил Евст. Априлов” – Рабиша Учител лектор по английски език – 302ч. 14.09.2021г. 0878648541

повече тук ⇒⇒