Регионално управление на образованието - Видин

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В ОУ „Акад. Михаил Димитров” – Чупрене

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ „Акад. Михаил Димитров” – Чупрене Учител начален етап 22.09.2021г. 0877853279

повече тук ⇒⇒