Регионално управление на образованието - Видин

Свободно работно място в ЦСОП “Д-р Петър Берон” – Видин

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ЦСОП “Д-р Петър Берон” – Видин Учител теоретично и  практическо обучение по професионална подготовка 15.09.2021г. 094/600779

повече тук ⇒⇒