Регионално управление на образованието - Видин

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В СУ “Никола Й. Вапцаров” – Ружинци

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ “Никола Й. Вапцаров” – Ружинци Социален работник

повече тук ⇒⇒