Регионално управление на образованието - Видин

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В ОУ “Христо Ботев” с. Раковица

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ “Христо Ботев” с. Раковица Нощен възпитател в общежитие 13.09.2021г. 0877853334

повече тук ⇒⇒