Регионално управление на образованието - Видин

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В ОУ “Иван Вазов” – Видин

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ “Иван Вазов” – Видин Учител в начален етап – английски език 13.09.2021г. 094/600287

повече тук ⇒⇒