Регионално управление на образованието - Видин

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – Димово

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – Димово Учител ЦДО прогимназиален етап

и

Образователен медиатор

14.09.2021г.

повече тук ⇒⇒