Регионално управление на образованието - Видин

Свободно работно място за психолог в ГПЧЕ “Йордан Радичков” гр. Видин

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ПЧЕ “Йордан Радичков” гр. Видин Психолог 13.09.2021 г. 14,00 часа

повече информация ⇒⇒⇒