Регионално управление на образованието - Видин

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ с. Арчар

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ „Христо Ботев“ – Арчар Учител практическо обучение – 586 ч. 14.09.2021г.

повече тук ⇒⇒