Регионално управление на образованието - Видин

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. БЕЛОГРАДЧИК

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ „Христо Ботев“ – Белоградчик Учител практическо обучение 13.09.2021г. 0879983410

повече тук ⇒⇒