Регионално управление на образованието - Видин

Свободно работно място за длъжността “Образователен медиатор” в СУ “Н. Вапцаров”с. Дреновец

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ „Н. Вапцаров” с Дреновец, общ. Ружинци Образователен медиатор 10.09.2021 г. 16,00 часа

повече информация ⇒⇒⇒