Регионално управление на образованието - Видин

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В ОУ “Св. Климент Охридски” гр. Видин

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ “Св. Климент Охридски” гр. Видин Учител/старши учител –  начален етап на основното образование  I-IV клас 08.09.2021 г.  094 600 261

повече информация ⇒⇒⇒