Регионално управление на образованието - Видин

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В СУ “Христо Ботев”, с. Арчар

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ “Христо Ботев”, с. Арчар Учител по математика

Учител по музика

Учител по информационни технологии

09.09.2021 г.

 

09317 23 13

повече информация ⇒⇒⇒