Регионално управление на образованието - Видин

СВОБОДНо РАБОТНо МяСТо В ОУ “Христо Ботев”, гр. Дунавци

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ “Христо Ботев”, гр. Дунавци Учител в група за целодневна организация на учебния ден V – VII клас 07.09.2021 г.

 

0878 472 837

повече информация ⇒⇒⇒