Регионално управление на образованието - Видин

СВОБОДНо РАБОТНо МяСТо В ПТГ “Васил Левски”, гр. Видин

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ПТГ “Васил Левски”, гр. Видин Учител професионална подготовка – практика 08.09.2021 г. 094 600 652

повече тук ⇒⇒⇒