Регионално управление на образованието - Видин

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ДУНАВЦИ

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ “Христо Ботев” – Дунавци Учител/старши учител/ -лектор по английски език – 320 ч.

Учител/старши учител/ -лектор по история и цивилизация – 208 ч.

Учител/старши учител/ -лектор по география и икономика – 174 ч.

Учител/старши учител/ -лектор по химия и опазване на околната среда – 54 ч.

Учител/старши учител/ -лектор по биология и здравно образование – 72 ч.

Учител/старши учител/ -лектор по физика и астрономия – 54 ч.

07.09.2021г.

повече тук ⇒⇒