Регионално управление на образованието - Видин

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В ПТГ “Васил Левски” гр. Видин

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ПТГ “Васил Левски” гр. Видин Учител професионално направление: Строителство 08.09.2021г.

повече тук ⇒⇒