Регионално управление на образованието - Видин

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ОУ “Епископ Софроний Врачански” гр. Видин

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ “Епископ Софроний Врачански” гр. Видин Учител по български език и литература

и

Учител по физическо възпитание и спорт

31.08.2021г. 094/600282

повече тук ⇒⇒