Регионално управление на образованието - Видин

Свободно работно място за главен счетоводител в Център за специална образователна подкрепа “Д-р Петър Берон” – Видин

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ЦСОП “Д-р Петър Берон” гр. Видин Главен счетоводител 31.08.2021г. 094/600779

повече тук ⇒⇒