Регионално управление на образованието - Видин

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ОУ “Христо Ботев” – Горни Лом

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ “Христо Ботев” – Горни Лом Учител по български език и литература

и

Учител по френски език

10.09.2021г. 0879471816

повече тук ⇒⇒