Регионално управление на образованието - Видин

Свободно работно място за учител, начален етап на основното образование в Българско средно училище “Д-р П. Берон” – гр. Прага, Чешка република

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
Българско средно училище “Д-р П. Берон” – гр. Прага, Чешка република Учител, начален етап на основното образование до 17.09. 2021 г. 02/9217428

повече тук ⇒⇒⇒