Регионално управление на образованието - Видин

Свободни работни места за учители в група ЦОУД в I-IV клас. в СУ П. Р. Славейков” гр. Видин

Образователна институция Свободни работни места за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ “П. Р. Славейков” гр. Видин Учители в група за ЦОУД в начален етап – 2 места 06.08.2021г. – 18.08.2021 г. 094/600218

повече тук ⇒⇒⇒