Регионално управление на образованието - Видин

Свободно работно място в ОУ “Иван Вазов” гр. Видин

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ “Иван Вазов” гр. Видин Учител по технологии и предприемачество 31.08.2021 г. 094/600287 094/600267

повече тук ⇒⇒⇒