Регионално управление на образованието - Видин

Статистика за минимален и максимален бал по паралелки – второ класиране

Статистиката за минималния и максималния бал по паралелки – второ класиране след завършен седми клас можете да видите тук