Регионално управление на образованието - Видин

Свободно работно място в СУ „Цар Симеон Велики“ гр. Видин

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ “Цар Симеон Велики” гр. Видин Учител/старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 27.08.2021 г. 094/600221

повече тук ⇒⇒⇒