Регионално управление на образованието - Видин

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКО – ЮНОШЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА „НАШИТЕ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ“

  СДРУЖЕНИЕ “ ДУХОВНО ВЪЗРАЖДАНЕ- БЪЛГАРИЯ” офис-  Пловдив 4000 ул. „Иван Вазов”№25 vkbd@abv.bg  GSM  089792 24 57, 089 786 32 09

        

               СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКО – ЮНОШЕСКИ  КОНКУРС ЗА РИСУНКА „НАШИТЕ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ“

 РЕГЛАМЕНТ

 1.Размер на рисунката-не по-малко от 35/50 см.

2.Материал и бои по избор.

3.Технико-живописни,графични,смесени и авторски техники.

4.Критерии на журирането:

а.оригиналност  на идеята и техниката;

б.творческа интерпретация с оглед спецификата на избраните теми;

в.пресъздаване на националните народни празници и обичаи,чрез свободно избрана композиция;

г.възрастови групи:

първа-от 6-11 години

втора-от 12-15 години

трета-от 16-19 години

Краен срок-15.09.2021

Рисунки не се връщат.

Адрес за изпращане-Пловдив,4000,ул.“Иван Вазов“№25 за Марийка Герасова 089 792 24 57 и Георги Караджов  089 786 32 09

На обратната страна на рисунката да бъдат изписани- град,село, код, точен адрес, телефон за връзка, трите имена на подателя

За КОНКУРСА

05.07.2021