Регионално управление на образованието - Видин

Свободно работно място в СУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Видин

 

Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Видин Заместник директор по учебна дейност 30.06.2021 г. 0898568681

повече тук