Регионално управление на образованието - Видин

анкетното проучване във връзка с разработване на Дисертационен труд

Анкетното проучване се осъществява във връзка с дисертационен труд на тема: „Конструктивен анализ и оценяване на учебно-познавателните дейности в обучението по география и икономика в прогимназиален етап“.

Като изследовател се нуждая от Вашето обективно и професионално мнение по конкретни въпроси.

Анкетата  НЕ ЦЕЛИ ПРОВЕРКА ИЛИ ОЦЕНКА на Вашата работа.

При попълването на анкетата НЕ СЕ изисква посочване на конкретни имена.

 

За да попълните анкетния формуляр, моля, последвайте връзката (със задържане на клавиш CTRL от клавиатурата и кликване с мишката едновременно):

https://forms.gle/2bwyje4qiuJMHCD47