Регионално управление на образованието - Видин

КОНКУРС ЗА ЕСЕ И/ИЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА „ДИМИТЪР МАРИНОВ – БУДИТЕЛ И СТРОИТЕЛ НА НОВА БЪЛГАРИЯ“

РАЙОНЕН СЪД – ЛОМ

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – МОНТАНА

СУ  „ДИМИТЪР МАРИНОВ“ – ЛОМ

ПГ „ДИМИТЪР МАРИНОВ“ – ВЪЛЧЕДРЪМ

обявяват

КОНКУРС ЗА ЕСЕ  И/ИЛИ  ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА

„ДИМИТЪР МАРИНОВ –  БУДИТЕЛ И СТРОИТЕЛ НА НОВА БЪЛГАРИЯ“

във връзка с 175 годишнината от рождението на възрожденския деец и изтъкнат учен Димитър Маринов

В конкурса могат да участват /индивидуално или отборно за презентациите/ ученици от 9 до 12 клас на училищата в област Монтана и страната. Те трябва да проучат и изложат в есеистична форма  или като електронна презентация знанията и размислите си  за живота и ролята на Димитър Маринов като просветител и участник в борбите за национално пробуждане и освобождение през Възраждането, а след  1878 г. –  приноса му за изграждането институциите на младата държавата  и развитието на  българската история и етнография.

 Есетата трябва да са в обем до три печатни страници формат А4,  двустранно подравняване и шрифт Times New Roman с размер 12.

Електронните презентации да са във формат PowerPoint и обем до 15 страници.

Творбите  с имената на авторите и контакти за връзка – адрес, телефон и e mail, да се подават в срок до 15 септември 2021 г. на адрес:

3600, град Лом, площад „Свобода“ № 8, Районен съд – Лом или на e mail:  court@rclom.org  с надпис „За  конкурса “ Димитър Маринов“

Класирането на участниците в двете категории – за есе и презентация, ще се извърши от комисия, назначена със заповед на Председателя на РС – Лом.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени, а отличените участници –наградени, в навечерието на 14 октомври  2021 г. – 175 годишнината от рождението на Димитър Маринов.