Регионално управление на образованието - Видин

„Монтесори и креативни технологии за приобщаващо образование в мултикултурни училища“

Център за творческо обучение работи по международен образователен проект „Монтесори и креативни технологии за приобщаващо образование в мултикултурни училища“ (MonTech).

Проектът насочва своето внимание към всички основни училища и детски градини, и особено към тези с висок дял ученици с малцинствен, бежански и/или мигрантски произход, като ще предостави на учителите стратегии за създаване на приобщаваща среда в класната стая.

В рамките на проекта правим проучване на образователния контекст в нашата страна.

Проучването се извършва с онлайн въпросник, който е наличен от следния линк: https://forms.gle/H3e1pu5J7mbfB3Nx9

Резултатите от допитването ще послужат за изготвяне на доклад за предизвикателствата, пред които са изправени учителите и образователните институции и ще помогне ресурсите, които ще бъдат изработени в рамките на проекта да бъдат съобразени с тях.

Повече информация за проекта можете да научите от неговото резюме.

Резултатите от допитването ще послужат за изготвяне на доклад за предизвикателствата, пред които са изправени учителите и образователните институции и ще помогне ресурсите, които ще бъдат изработени в рамките на проекта да бъдат съобразени с тях.

Повече информация за проекта можете да научите от неговото резюме.

Благодарим за Вашето съдействие!